6183 sayılı AATUHK gereğince uygulanan gecikme zammı oranı 29.06.2019 günü yayımlanan Resmi Gazete ile 01.07.2019 tarihinden geçerli olmak üzere her ay için ayrı ayrı %2,5 olarak belirlenmiştir. Buna göre son ödeme tarihinde ödenmeyen fatura bedellerine yansıtılan gecikme faizi oranı, 01.07.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere abone tipine göre bireysel abonelerde %2,5, kurumsal abonelerde %3,5 olarak güncellenmiştir.